facebook

Audit Finance Group

Услуги

 

Услуги

 

 

 

 Счетоводство

 

Нашите счетоводни услуги помагат на фирми и физически лица да поддържат точни финансови записи и да спазват данъчните разпоредби. Ние предлагаме счетоводство, изготвяне на финансов отчет, обработка на заплати и изготвяне на данъчни декларации и планиране, съобразени с нуждите на нашите клиенти. Нашият екип от опитни счетоводители използва най-новите софтуери и инструменти, за да гарантира точност и ефективност на нашите услуги.

 

Одит

 

Нашите одиторски предоставят задълбочена и независима проверка на финансовите отчети, системите за вътрешен контрол и системи за финансова отчетност. Нашият одиторски екип включва опитни и квалифицирани одитори, които използват основан на риска подход, за да гарантират точността и пълнотата на финансовата информация. Ние предоставяме одиторски услуги за различни индустрии, включително производство, здравеопазване, нестопански организации и др.