facebook

Audit Finance Group

Цени

 Цени

 

Дадените цени са базови. В зависимост от счетоводното и/или одиторското задание се провежда специално договаряне. Взимат се под внимание различни фактори и желанията на клиента (обхват на работа, сложност на финансовите отчети на компанията и др.), чрез консултация с нашите екперти.

 

Счетоводство

 

Одит